Enkelt og raskt! Bare det beste! Vi har i 10 år gledet og hjulpet mange. Hjelp oss med å fortelle flere om ALOO.no
   Aloo! som startside!  |   Aloo! som favoritt!  |   Nye linker  |   Populære linker  |   Tips oss 8. desember 2022 07:21 
Aloo Norge
Kvasir
Sesam
Google
Google Maps
IMDB
Youtube
Opplys.1881
Wikipedia
Banker
Barn
Bil & motor
Børs & finans
Data
Domener
Dyr
Eiendom
Familie
Friluftsliv
Gratis
Helse
Hobby & fritid
Humor
Jobb
Kjendiser
Kontakt
Kultur
Litteratur
Livssyn
Lover
Maritim
Mat & drikke
Mote
Musikk
Nyheter
Oppslagsverk
Organisasjoner
Radio & TV
Reise
Samfunn
Sesong
Shopping
Spill
Sport
Søkemotor
Tele & mobil
Tilbud
Underholdning
Ungdom
Utdanning
Uteliv
Været
Økonomi
Foreslå link
• Brønnøysundregistrene ANBEFALES!
  Forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Søk i nøkkelopplysninger fra Enhetsregistreret, heftelser i motorvogn og mye annet nyttig.
[30 stemmer, gj.snitt 9,23] [Lagt til: 15. april. 2003] Stem!
• NAV ANBEFALES!
  Tidligere Aetat. Innholdsrik jobb-tjeneste. Søk på ledige stillinger i alle kategorier. CV-base, magasinstoff mm. Egen seksjon for arbeidsgivere, med muligheter for å søke etter arbeidskraft.
[21 stemmer, gj.snitt 8,05] [Lagt til: 29. sep.. 2002] Stem!
• Regjeringen.no ANBEFALES!
  Informasjon fra regjeringen og departementene. Link til alle departementene. Regjeringen.no erstattet ODIN fra 12. februar 2007.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 12. okt.. 2008] Stem!
• Skatteetaten ANBEFALES!
  Offentlig informasjon om skatter og avgifter, for personer og næringsliv. Regelverk, mva innlevering, skattekort, selvangivelse, skjemaer og mye mer.
[6 stemmer, gj.snitt 7,00] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!

• Avinor
  Tidligere Luftfartsverket. Eier og driver flere flyplasser over hele Norge i samarbeid med Forsvaret. Sørger for at lufttrafikken i Norge oppfyller kravene som stilles til sikkerhet.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 15. april. 2003] Stem!
• Barneombudet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Bioteknologinemda
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Det Norske Kongehus
  Informasjon om kongefamilen, slottet og monarkiet, kongefamiliens offisielle program m.m. Virtuell omvisning i og framfor slottet (360 graders video)
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 24. april. 2003] Stem!
• Det norske universitetsråd
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), skal bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor, styrke samordning og tilby fellesløsninger.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 22. okt.. 2010] Stem!
• Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Direktoratet for naturforvaltning
  Direktorat under Miljøverndepartementet. DN har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Innholder lover og forskrifter som "viltloven", temasider, nyheter og søkemuligheter.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Direktoratet for sivilt beredskap
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Eksportutvalget for fisk
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Fiskeridirektoratet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Fiskeriforskning
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Folketrygdfondet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Foreldreutvalget for grunnskolen
  FUG
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Foreldreutvalget for grunnskolen
  FUG er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. Nyttige råd, tjenester og informasjon for deg som har barn i grunnskolen.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 4. des.. 2004] Stem!
• Forsvarsnett
  Det norske forsvarets offisielle informasjonstjeneste.
[1 stemmer, gj.snitt 8,00] [Lagt til: 14. mai. 2003] Stem!
• FRISAM - Frivillighetens samarbeidsorgan
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Garanti-instiuttet for Eksportkreditt
  Det sentrale statlige organ for garanti-stillelser og kredittforsikring av eksportkreditter.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Garantikassen for fiskere
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Husbanken
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 9. sep.. 2002] Stem!
• Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge er en sammenslåing av de tidligere organisasjonene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) fra 1. januar 2004. Selskapet som har kontorer i hele Norge. Formålet er å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 28. jan.. 2009] Stem!
• Jernbaneverket
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Justervesenet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Konkursrådet
  Gir informasjon om konkurs - både for fagfolk og for andre som kommer i befatning med konkurser.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 27. okt.. 2002] Stem!
• Kredittilsynet
  Tilsyn som passer på at virksomhet innen bank, forsikring, pensjonskasser, verdipapir, eiendomsmegling, inkasso, regnskap og revisjon følger loven.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 15. april. 2003] Stem!
• Kreftregisteret
  En selvstendig forskningsinstitusjon under Det norske radiumhospital HF. Sidene innholder fakta om kreft, publikasjoner og linker om kreft.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 10. mars. 2003] Stem!
• Kriminalomsorgen
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Kriminalpolitisentralen
  KRIPOS
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Kystdirektoratet - Kystverket
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Likestillingsombudet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Læringssenteret
  Et nasjonalt kompetansesenter for hele utdanningssektoren med oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 26. des.. 2002] Stem!
• Lånekassen
  Online informasjon og tilgang til søknadsskjemaer. Studenter kan søke stipend og lån på nettet.
[2 stemmer, gj.snitt 8,00] [Lagt til: 25. des.. 2002] Stem!
• Meteorologisk institutt
[6 stemmer, gj.snitt 8,33] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Minside
  Minside er en felles inngang til de offentlige elektroniske tjenester. Her får du også oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre. Siden ligger under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 5. nov.. 2008] Stem!
• Nasjonalbiblioteket
  Nasjonalbiblioteket har store samlinger innen alle medietyper.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Nasjonalt folkehelseinstitutt
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• NORAD
  NORAD er direktoratet for utviklingssamarbeid (Norwegian Agency for Development Cooperation), under Utanriksdepartementet (UD). NORAD kanaliserer norske bistandspenger gjennom ambassadene til utviklingsland.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norges Bank
  Norges Bank skal virke innenfor de retningslinjer som er fastlagt av de politiske myndigheter og skal bidra til å fremme tilliten til norsk økonomi og det finansielle system. Sidene innholder masse statistikk og annet info.
[3 stemmer, gj.snitt 7,67] [Lagt til: 15. april. 2003] Stem!
• Norges Eksportråd
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norges Forskningsråd
  Forskningsrådet gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter midler til forskningsformål og arbeider for å styrke og utvikle forskningen og gi resultater.
[1 stemmer, gj.snitt 8,00] [Lagt til: 30. nov.. 2002] Stem!
• Norges geologiske undersøkelse
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norges Standardiseringsforbund (NSF)
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norges Turistråd
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norges Vassdrags- og Energidirektorat
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norgesnettrådet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norsk filminstitutt
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norsk kulturråd
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norsk Lysingsblad
  Utgis av Statens forvaltningstjeneste. Informasjon om offentlige innkjøp, konkurser og ledige stillinger i det offentlige.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 28. nov.. 2004] Stem!
• Norsk Polarinstitutt
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Norsk språkråd
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• NOVA
  Et statlig sosialforskningsinstitutt, organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Administrativt er instituttet underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• NSB
  Sidene innholder rutetider, prisinformasjon mm. Med NSBs reiseplanlegger kan du kjøpe de fleste type billetter til reiser på langdistanse, InterCity og nattog i Norge. Man kan også reise billettløst ved bestill på nett.
[2 stemmer, gj.snitt 8,50] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• NUPI
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Oljedirektoratet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Oslo kemnerkontor
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Patentstyret
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Politidirektoratet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Post- og teletilsynet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Posten
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Riksantikvaren
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Riksarkivet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Riksbibliotektjenesten
[1 stemmer, gj.snitt 2,00] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Rikskonsertene
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Riksrevisjonen
  Stortingets kontrollorgan og har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Riksteatret
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Riksutstillingar
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Rusmiddeldirektoratet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Samordna Opptak
  Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Informasjon om opptaksprosessen, krav, statistikk.
[4 stemmer, gj.snitt 8,25] [Lagt til: 26. des.. 2002] Stem!
• Selskapet for industrivekst
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Sivilombudsmannen
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Skipsregistrene
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Skådalen kompetansesenter
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• SOFF
  Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens arbeidsmiljøinstitutt
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens bygningstekniske etat
  den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens forvaltningstjeneste
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens innkrevingssentral
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens kartverk
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens medieforvaltning
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
  SND.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens pensjonskasse
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens strålevern
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens tobakksskaderåd
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens vegvesen
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statens veiledningskontor for oppfinnere
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statistisk sentralbyrå
  SSB lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet. Sidene innholder mye god statistikk.
[19 stemmer, gj.snitt 8,95] [Lagt til: 4. mai. 2003] Stem!
• Statkraft
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statsbygg
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Statskonsult
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Sysselmannen på Svalbard
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Teknologisk Institutt
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Tollvesenet
  En etat under Finansdepartementet
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Trygdeetaten
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Trygg Trafikk
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Utlendingsdirektoratet
  UDI.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Utlendingsnemda
  UNE.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• VOX
  Vox er et nasjonalt senter for voksnes læring. Vox er en sammenslåeing av Norsk fjernundervisning (NFU), Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt (NVI) og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter (SRV). VOX eies av Utdanningsdepartementet.
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!
• Økokrim
[0 stemmer, gj.snitt 0] [Lagt til: 16. april. 2003] Stem!

Tips en venn om Aloo! - Send tipset til: Din epost:

Søk i Aloo! | Nye linker | Populære linker | Høyest rangerte linker
  Om Aloo!    Tips oss    Kontakt oss 
Copyright © 1999 - 2022 Aloo! - Nyeste link lagt til 8. des.. 2022